Chị Lan

Tôi đang mang thai tháng thứ 6 nên rất cẩn thận trong việc tiếp xúc với hóa chất. Đó là lý do vì sao tôi chọn Trung Tâm Diệt Mối Sinh Học.