Mối cánh có ăn gỗ không?

Mối cánh “không” trực tiếp tham gia vào quá trình khai thác thức ăn. Công việc này là của mối thợ, mối cánh chỉ việc “ngồi” ở nhà và “đánh chén”. Tuy nhiên trong nhà có mối cánh đặc biệt với số lượng lớn, cần hết sức lưu ý với vì rất có thể chúng đã làm tổ trong nhà từ trước.