Mối có ăn được gỗ lim không?

Tất cả các loại gỗ mối đều có thể ăn ít hoặc nhiều. Mối trong nhà sẽ ăn các loại gỗ rác trước, lúc này hãy cẩn thận với gỗ lim trong nhà.