Fendona 10SC
850.000,00 ₫ 850.000,00 ₫ 850000.0 VND
Diệt mối tủ bếp
1.500.000,00 ₫ 1.500.000,00 ₫ 1500000.0 VND
Diệt mối sàn gỗ
1.500.000,00 ₫ 1.500.000,00 ₫ 1500000.0 VND
Diệt mối nhà dân
1.500.000,00 ₫ 1.500.000,00 ₫ 1500000.0 VND
Diệt mối khuôn cửa
1.500.000,00 ₫ 1.500.000,00 ₫ 1500000.0 VND
Combat
1,00 ₫ 1,00 ₫ 1.0 VND