02439930088

Diệt côn trùng

Diệt côn trùng bằng phương pháp vật lý: Dùng lưới mắt nhỏ để hạn chế sự xâm nhập của côn trùng, dùng hệ thống đèn bắt, tái tạo lại vệ sinh môi trường sống

Phương pháp hóa học Phun hóa chất dạng sương, phun hóa chất dạng khói mù nóng

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0,0